خبرنگار افتخاری

  ارسال خبر به صورت الکترونیک به عنوان شیوه نوین خبر رسانی در جهان در حال گسترش است.

ad11

     دنیای امروز، دنیای مخابره اخبار بر بال علوم ارتباطات است و چه خوب است با ایجاد فضای باز، با جامعه جهانی در این مسیر همگام شویم. با این سامانه شما می‌توانید اخبار مربوط به شهر صفی آباد را در هر نقطه  به صورت فوری و سریع برای ما ارسال نمایید.

     مجله اینترنتی راونیزنامه  با ارتقای سطح فنی و کیفی خدمات خود و درج واقعیات در پی گسترش فرهنگ خبررسانی است.

  •       اخبار ارسالی از شما باید شامل موارد ذیل باشد:
 

۱- اخبار باید به صورت بیطرف و شفاف باشد

۲- از هر گونه اهانت به قوم و یا گروه خودداری شود

۳- انعکاس فعالیت‌های فرهنگی،علمی،شهری و….

۴- ارسال اخبار مجالس و مناسبات مذهبی و فرهنگی و رویدادهای اجتماعی در شهرصفی آباد

۵- بیان دیدگاه‌های خود در قالب مقاله ودرخواست‌های شهروندی که باعث گسترش فرهنگ مشارکت در امور اجتماعی شود

  ۶- در ارسال اخبار، از صحت اخبار  مطمئن و کمال دقت را رعایت فرمایید

[contact-form-7 id="1613" title="خبرنگار افتخاری"]